KALPROTEKTIN - TEST ZA DIJAGNOZU INFLAMATORNIH BOLESTI CREVA

Šta je kalprotektin?

  • protein koji se može detektovati u stolici, u slučaju zapaljenja creva infektivnog i neinfektivnog porekla

Zašto se određuje kalprotektin?

  • u diferencijalnoj dijagnozi inflamatornih bolesti creva (ulcerozni kolitis, Kronova bolest ),  bakterijskih infekcija, parazitoza, malignih bolesti i funkcionalnih bolesti ( sindrom iritabilnih creva )
  • da bi se potvrdila aktivnost inflamatorne bolesti creva i pratio njen tok i efekti primenjene terapije
  • kao pomoćni parametar za donošenje odluke o endoskopiji            

Kako se tumači dobijeni rezultat kalprotektina?

  • ↑ povećana vrednost kod inflamatornih bolesti creva (ulcerozni kolitis, Kronova bolest ),  bakterijskih infekcija, parazitoza, malignih bolesti

 

Kakav uzorak je potreban za kalprotektin?

  • stolica u čistoj posudi, koja ne sme biti kontaminirana vodom ili urinom ( po mogućstvu prva jutarnja )

Da li je potrebna prethodna priprema?

  • Ne

Kojom metodom se određuje kalprotektin?

  • ELISA

Šta može uticati na određivanje kalprotektina?

  • vrednost kalprotektina može biti povećana kod pacijenata koji duže vreme koriste nesteroidne antiinflamatorne lekove zbog oštećenja sluzokože creva i krvarenja (NSAIL enteropatija)

Referentne vrednosti za odrasle:

  ≤ 50 μg/g stolice