JANUAR - mesec borbe protiv karcinoma grlića materice

PAPA ili Papanikolau test predstavlja skrining metodu koja se radi u cilju ranog otkrivanja karcinoma grlića materice. 

Preporučuje se svim seksualno aktivnim ženama.

Kada je potrebno uraditi test? 

Preporuka je da se kontrolni pregledi rade najmanje dva puta godišnje.

Kako se pripremiti za test?

Najbolji period za izvođenje testa je sredina menstrualnog ciklusa (11-20 dana nakon prvog dana poslednje menstruacije). Izbegavati tuširanje vagine ili primenu vaginalnih lekova, spermicidnih pena, krema ili tableta dva dana pre uzimanja uzorka kako ne bi došlo do izmenjenog nalaza. Savetuje se da najmanje 24h pre pregleda ne treba imati seksualne odnose

Kako se izvodi test?

PAPA test je kratka,jednostavna  bezbolna metoda. Izvodi se u sklopu ginekološkog pregleda. U vaginu se ulazi spekulumom i pomoću štapića i četkice se uzima bris sa prednje i zadnje strane grlića materice i iz kanala grlića materice. Od dobijenog uzorka se pravi citološki razmaz ( ćelije se razmažu po predmetnom staklu i boje specijalnim bojama) koji se gleda pod mikroskopom. 
Tumačenje rezultata testa

Postoje dve vrste klasifikacije resultata testa. Prema staroj klasifikaciji postoji 5 grupa nalaza:

PAPA I - uredan nalaz
PAPAII - netipične zapaljenjske promene
PAPA III - displazija (blaga, srednje teška ili teška)
PAPA IV - carcinoma in situ
PAPA V - sumnja na invazivni karcinom

Bethesda sistem je nova klasifikacija prema kojoj postoji 4 grupe nalaza:

CIN 1 - blaga displazija
CIN 2 - umerena displazija
CIN 3 - teška displazija
CIS - carcinoma in situ