HIT Heparin Indukovana Trombocitopenija

Heparin indukovana trombocitopenija (HIT) je teška nuspojava kod pacijenata na terapiji ovim lekom, koja često dovodi do tromboembolije sa visokom smrtnošću.

 

HIT je uzokovana antitelima protiv kompleksa heparina i trombocitnog proteina PF4, koja dovodi do masivne trombocitne agregacije i aktivacije koagulacije.

Pacijenti sa HIT-om zahtevaju prekid terapije heparina i alternativnih antikoagulanata, kao što su direktni inhibitori trombina.

Prisustvo ili odsustvo HIT antitela je važan korak u izboru adekvatne terapije.

 

Heparin ili niskomolekularni heparin se daje za lečenje ili prevenciju tromboembolijskih komplikacija kod pacijenata sa akutnom trombozom ili kardiovaskularnim oboljenjem, u hirurgiji i tokom hemodijalize.

HIT može dovesti do tromboembolijskih poremećaja, uključujući infarkt miokarda, plućnu emboliju i arterijsku i vensku trombozu.

HIT je jedan od najozbiljnijih faktora rizika za trombozu i ima visoku smrtnost.

Obično se javlja između 5-15 dana nakon terapije heparinom. Karakteriše je pad trombocita, što može biti akutno ili pad u toku nekoliko dana.

Broj trombocita može pasti ispod normalnih vrednosti, ali jak relativni pad (50% od osnovne vrednosti) dok je još uvek u okviru referentnih vrednosti može takodje biti znak HIT-a. Nakon operacije čest je prolazan pad broja trombocita, nakon kojeg sledi povećanje koje može biti i iznad normalnih vrednosti.

Ovo može otežati identifikaciju pada trombocita. Praćenje broja trombocita je važno kod pacijenata na heparinu u cilju rane identifikacije trombocitopenije.

 

 

Neimuni oblik HIT-a je klinički blag; broj trombocita raste kada se prekine terapija heparinom.

Imunološki oblik HIT-a (HIT-2) je klinički teži oblik, uzrokovan je antitelima protiv kompleksa trombocitnog faktora 4 (PF-4) i heparina.

Laboratorijsko testiranje kod sumnje na HIT uključuje procenu broja trombocita, metode za isključivanje drugih uzroka trombocitopenije, pregled aktivacijskih markera hemostaze (fibrin monomeri, D-dimer, prokoagulantni fosfolipidi), i specifične testove za antitela protiv PA/PF4 kompleksa u koje spada i Stic Expert HIT test.

Zlatni standardi za dijagnostiku HIT-a su funkcionalne metode, serotonin otpuštajući test (SRA) ili test heparin-uzrokovane-agregacije-trombocita (HIPA). Međutim, ovi testovi zahtevaju oprane trombocite od pažljivo biranih donora trombocita, su tehnički zahtevni, skupi i ne mogu podržati brzu, momentalnu odluku za zamenu heparina.

Zbog toga, prednost u laboratorijskoj dijagnostici ima

Stic Expert HIT test.

 

Metoda: Lateral Flow Imunoesej

 

Tip uzorka: Serum/ Citratna plazma

 

Minimalna zapremina uzorka: 100uL

 

Obrtno vreme: 1dan

 

Cena: 13000 RSD