FOLNA KISELINA - ZAŠTO JE VAŽNA?

Izraz folati odnosi se na sve derivate folne kiseline. U organizmu celokupna količina folata se nalazi u
obliku N-5-metil tetrahidrofolata. Oko 20% se unosi hranom, ostatak se sintetiše uz pomoć crevnih
mikroorganizmima.
Nivo folata u serumu pada nekoliko dana nakon smanjenog unosa i može biti nizak i kada su depoi u
tkivima normalni. RBC nivoi folata su manje osetljivi na kratkoročne promene u ishrani. Značajan
nedostatak je povezan sa makrocitnom i megaloblasnom anemijom.
Niski nivoi viđeni su i kod pacijenata sa neuropsihijatrijskim poremećajima, kod trudnica sa fetusima sa
defektom neuralne tube, kao i kod žena koje su nedavno imale spontani pobačaj.
Nedostatak je najčešće povezan sa nedovoljnim unosom i najčešće se javlja kod trudnica ili kod
alkoholičara. Drugi uzroci su prekomerna potrošnja ( bolesti jetre, hemolitički poremećaji i maligniteti) i
retki poremećaji metabolizma folne.