Kako da tumačite osnovne laboratorijske nalaze?

Kako se pravilno pripremiti za vađenje krvi?

 

1. Uzorak krvi uzimati ujutru nakon noćnog gladovanja, 12 sati nakon poslednjeg obroka. Hrana dovodi do povećanja koncentracije: glukoze, holesterola, triglicerida, fosfata, proteina, gvožđa,vitamina... Dnevne varijacije su veoma značajne kod: gvožđa, kateholamina, kortizola, ACTH, kortikosteroida ...

Krv za hormone stresa (ACTH, prolaktin, kateholamini, kortizol..) vaditi nakon odmora od najmanje 15-30 minuta.

 

2. Izbegavati veću fizičku aktivnost 2-3 dana pre vađenja krvi. Povećana fizička aktivnost može značajno povećati aktivnost pojedinih enzima (CK, LDH, AST) i nivo kalijuma.   3. Pre vađenja krvi (u dogovoru sa lekarom) ne uzimati lekove i preparate koji mogu uticati na rezultat. Preparati gvožđa,vitamini, hormonska terapija, diuretici, analgetici i dr.   Šta su to osnovni laboratorijski nalazi?   Osnovna analiza krvi obuhvata: -krvnu sliku, -sedimentaciju, -glukozu, -ureu i kreatinin, -transaminaze, -GGT, -mokraćnu kiselinu, -totalne proteine, -bilirubine ( ukupni i direktni ), -alkalnu fosfatazu, -lipidni status, -gvožđe, -elektrolite, -urin, a po potrebi, mogu da se rade hormoni štitne žlezde, tumor markeri...  Kompletna krvna slika-KKS Kompletna krvna slika se radi zbog procene opšteg zdravstvenog stanja i otkrivanja  poremećaja poput anemija, infekcija, stanja uhranjenosti organizma i izloženosti otrovnim materijama. KKS uključuje broj eritrocita, leukocita i trombocita, eritrocitne indekse (MCV, MCH, MCHC, RDW), trombocitne indekse (MPV, PDW), diferencijalnu krvnu sliku (klase leukocita: neutrofili, eozinofili, bazofili, monociti, limfociti), hemoglobin i hematokrit. • Eritrociti  (RBC ili crvena krvna zrnca)- Snižene vrednosti su najčešće znak anemije ili gubitka krvi usled krvarenja. Povišene vrednosti mogu biti i kod zdravih ljudi. •Leukociti  (WBC ili bela krvna zrnca)- Rezultat niži od granične vrednosti najčešće je znak virusne infekcije, a viši bakterijske. •Trombociti  (PLT krvne pločice, zadužene za zgrušavanje krvi) - Povećan broj trombocita može da dovede do stvaranja krvnog ugruška u kardiovaskularnom sistemu.- Sniženi su kod hemioterapija, malignih oboljenja, hepatitisa C… •HGB (hemoglobin) – protein koji je sastavni deo eritocita. Snižen je kod anemija a povišen kod policitemija. • Diferencijalna krvna slika podrazumeva broj pojedinačnih vrsta ćelija leukocita. Tri su glavne vrste leukocita: granulociti (neutrofilni, bazofilni i eozinofilni), monociti i limfociti.Neutrofilni granulociti s monocitima čine osnovu ćelijske imunosti. Povećan broj (neutrofilija) nalazi se kod trauma, opekotina, infarkta i bakterijske infekcije, jako su povišeni kod leukemije i drugih malignih bolesti. Snižen broj (neutropenija) nalazi se kod virusnih i autoimunih bolesti, bolesti koštane srži, manjka vitamina B12, tuberkuloze i nekih drugih hroničnih bakterijskih bolesti. Eozinofilni granulociti povišeni su u krvi kod raznih alergijskih i parazitarnih bolesti i poremećaja. Povećan broj (eozinofilija) nalazi se i kod astme, urtikarija, ekcema i kod oporavka od infekcije. • Sedimentacija eritrocita- Povećana je kod akutnih i hroničnih oboljenja, maligniteta, velikog broja bolesti, raznih upala. Snižene vrijednosti nemaju dijagnostički značaj.  Kao dopunska analiza se radi CRP, ukoliko je povišen, ide u prilog zapaljenskih bolesti.  

KRV – Biohemijski parametri

Izgled seruma – normalan: bistar i svetložut. Može biti slabo zamućen, zamućen i jako zamućen, što ukazuje na povećanu masnoću u krvi. Često do ovakvih rezultata dolazi jer se pacijent ne pridržava pravila da 12 sati pre davanja krvi ne uzima hranu. Serum može biti i crven zbog hemolize i ikteričan usled povećanih vrednosti bilirubina. GLUKOZA- Povišene vrednosti se javljaju kod dijabetičara, a snižene kod hipoglikemije različitih uzroka. STANJE BUBREGA (Urea, Kreatinin) Povišene vrrdnosti se javljaju kod bubrežnih oboljenja. Povećana urea, a normalan kreatinin može da bude i rezultat ishrane bogate proteinima. Povišene vrednosti kreatinina mogu biti i posledica veće fizičke aktivnosti ili uzimanja steroida. Smanjene vrednosti se javljaju kod trudnica i žena uopšte. ELEKTROLITI •Natrijum- Snižene vrednosti kod bubrežnih bolesnika. •Kalijum- Povišene vrednosti kod bubrežnih bolesnika. STANJE ZGLOBOVA Mokraćna kiselina - Povišene vrednosti se javljaju kod gihta (taloženja kristala mokraćne kiseline u zglobovima). Snižena koncentracija nema dijagnostički značaj. STANJE KOSTIJU Alkalna fosfataza- Povišene vrednosti mogu da ukazuju na povećanu razgradnju kostiju i na mogući razvoj osteoporoze. Kod dece u razvoju vrednost ovog parametra je povišena. MASNOĆE U KRVI •Holesterol HDL holesterol (dobar)- Dijagnostički značaj imaju snižene vrednosti HDL holesterola. U tom slučaju postoji povećan rizik nastanka kardiovaskularnih oboljenja. •LDL holesterol (loš) Povišene vrednosti ukazuju na rizik nastanka kardiovaskularnih bolesti, pre svih ateroskleroze. •Trigliceridi -Povišene vrednosti najčešće su znak nepoštovanja pravila da se ne uzima hrana 12 sati pre vađenja krvi. STANJE JETRE •ALT - Povišene vrednosti ukazuju na akutno oštećenje jetre, najčešće izazvano terapijom antibioticima, unosom gaziranih pića, sokova… •AST-  Povišene vrednosti ukazuju na značajno oštećenje jetre ili neka druga oboljenja. •Gama GT-  Povišene vrednosti se najčešće javljaju kod alkoholičara i znak su oštećenja jetre. •Bilirubin ukupni- Povišene vrednosti se javljaju kod oštećenja jetre i opstrukcije žučnih puteva. Snižene vrednosti nemaju dijagnostički značaj.  PANKREAS •Alfa amilaza ukupna- Povišen nivo ukazuje na poremećaj u funkciji pankreasa. •Pankreasna amilaza- Povišen nivo ukazuje na akutni pankreatitis. KOŠTANA SRŽ •Gvožđe- Zajedno sa hemoglobinom, eritrocitima i parametrima koji određuju morfologiju eritrocita (MCV, MCH i MCHC) pruža uvid u stanje koštane srži. Određivanje samo gvožđa nema nikakvog značaja za postavljanje dijagnoze anemije.   Analiza urina  Normalan urin je bistrog izgleda, žute boje i kisele reakcije. Zamućen urin ukazuje na povećan broj leukocita, odnosno na neki upalni proces, kao i na gljivice, bakterije, sluz. • Boja normalno: žuta boja Tamnosmeđ urin - ukazuje na povećanje bilirubina, što je najčešće znak oštećenja jetre, odnosno pojave žutice. Neki ljudi inače imaju povećan bilirubin, tako da je njima ovakav izgled urina normalan. Crven urin - ukazuje na prisustvo hemoglobina, što najčešće ukazuje na oštećenje bubrega, zbog koga se u urinu javlja krv (najčešće kamen u bubregu ili pesak), ali i na razne upalne procese, oštećenje mokraćnih kanala i bešike. Cvekla boji urin takođe u crveno ako se konzumira. •PH normalno: kisela reakcija Alkalan ph - najčešće ukazuje na bakterijsku infekciju. •Bilirubin normalno: negativan Pozitivan - moguće oštećenja jetre ili žuči.   •Relativna gustina referentna vrednost (za odrasle) 1,012- 1,025 + Povećana gustina može da bude znak dijabetesa, hipertenzije, poremećaja funkcije hormona nadbubrežne žlezde, oštećenja bubrega. Nastaje i usled povećanog gubitka vode - povraćanje, dijareja, kao i kod visoke temperature. - Snižena je najčešće kod povećanog izlučivanja urina. •Proteini normalno: negativni Mogu da budu pozitivni usled povećane fizičke aktivnosti ili u trudnoći, kada to nije znak patoloških promena. Pojava proteina u urinu u svim ostalim stanjima znak je nekog upalnog procesa. •Glukoza normalno: negativna Pozitivan rezultat glukoze u urinu je uglavnom povezan s povećanim vrednostima ovog parametra u krvi (iznad 10 mmol/L), što se najčešće dešava kod dijabetičara. •Aceton normalno: negativan Pozitivan nalaz prisutan kod dijabetičara, zatim nakon prevelike konzumacije voća i kod gladovanja. •Urobilinogen normalno: negativan SEDIMENT URINA •Eritrociti sveži normalno: negativni Pozitivni - kamen ili pesak u bubregu i mokraćnim putevima. •Eritrociti bledi normalno: negativni Pozitivni su najčešće znak skoro preležane infekcije ili hronične bolesti bubrega. •Leukociti normalno: do 5 Broj leukocita do 50 (dosta) ili više od 50 (masa) najčešće ukazuje na neki upalni proces u organizmu. •Epitelne ćelije pločaste normalno: malo Njihova pojava u urinu u bilo kom obimu nema veći značaj. •Epitelne ćelije okrugle normalno: negativne Pozitivan nalaz ukazuje najčešće na oštećenje bubrega •Bakterije normalno: negativne Pozitivne - znak infekcije, ili posledica nehigijene ili nepravilno uzetog urina - nesterilna posuda. •Urati amorfni normalno: negativni Pozitivan nalaz nema značaj. •Kristali kalcijum-oksalata normalno: malo Pozitivan nalaz ne mora da ukazuje na oboljenje, ali može da bude znak peska u bubregu. •Kristali mokraćne kiseline normalno: negativni Pozitivni - oboljenje bubrega. •Kristali tripl-fosfata normalno: negativni  Pozitivni - znak infekcije. •Sluz normalno: negativna ili malo Pozitivan nalaz nema veći dijagnostički značaj. •Gljivice normalno: negativne Pozitivan nalaz je najčešći znak gljivične infekcije, a mogu se javiti i kod dijabetičara. •Cilindri normalno: negativni Pozitivni - hronično bubrežno oboljenje. •Spermatozoidi normalno: negativni Pozitivni - ukazuje na oštećenje prostate.   Faktori koji mogu uticati na rezultate •Pol •Starost •Vreme uzorkovanja •Vreme unosa hrane i vrsta hrane • Terapija pacijenta •Pridružene bolesti •Funkcija organa  •Genetika

Laboratorijski parametri i dijagnostički testovi su veoma značajni za praćenje efikasnosti i bezbednosti terapije  

*Parametri  se uvek posmatraju individualno i u celini     

**Laboratoriju i dijagnostiku posmatrati uvek zajedno sa kliničkom slikom

***Svakako sa urađenim analizama treba otići kod izabranog lekara, koji će, prema rezultatima, pacijenta uputiti dalje kod specijaliste ili sam predložiti izmene u načinu života kako bi se pojedini rezultati popravili! 

Mi mislimo na Vaše zdravlje, Vaša BioMedica