Dijabetes tipa 1

Obično se javlja kod mladih, negojaznih osoba, mada se može javiti u bilo kojem starosnom dobu. S obzirom na to da su ovi pacijenti skloni pojavi ketoacidoze, neophodno je da u terapiju uvedu insulin.
U preko 90% pacijenata sa novootkrivenim dijabetesom se nalaze antitela koja specifično reaguju sa beta ćelijama pankreasa- ćelijama koje stvaraju insulin, pa se u savremenom dobu klasifikuje kao autoimuna bolest. Takođe je dokazanao da do dijabetesa ovog tipa dolazi nakon virusne infekcije koja je dovela do razaranja beta ćelija.
Četiri vrlo značajna parametra za utvrđivanje etiologije dijabetesa tip I su:

ICA antitela- antitela protiv ćelija pankreasa koje stvaraju beta ćelije.

GAD antitela- antitela protiv proteina beta ćelija pankreasa koje stvaraju insulin.
#diabetestype1 #testirajse

IA-2 antitela- antitela protiv beta ćelija pankreasa .

Insulinska antitela- antitela protiv insulina.
#diabetestype1 #biomedicalaboratorije