KLIRENS UREE

Hemijski parametar Uzorak Metod Referentne vrednosti
KLIRENS UREE 24h urin RN (Racunski) 42.00 - 95.00 ml/min
UREA u 24h urinu 24h urin SPFT (Spektrofotometrijski) 428.00 - 714.00 mmol/24h
UREA u urinu Urin SPFT (Spektrofotometrijski) 150.00 - 500.00 mmol/L
UREA Serum SPFT (Spektrofotometrijski) 0.00 - 0.00 mmol/L
Cena: 310,00 din.