BAKAR u 24h urinu

Klinicki znacaj:
▲Wilson-ova bolest, Menkes-ova bolest, opstruktivna bilijarna bolest
( primarna bilijarna ciroza, primarni sklerozirajući holangitis ), nefrotski sindrom, terapija estrogenima; kako je ceruloplazmin reaktant akutne faze bakar u urinu je povišen tokom akutne inflamacije
Uzorak:
dU, U
Metoda:
ASPFT
Stabilnost:
2-8˚C 24h
-20˚ 15 dana
Minimalna zapremina uzorka:
10 mL
Obrtno vreme:
do 10 dana
Cena: 3.300,00 din.