BAKAR u 24h urinu

Hemijski parametar Uzorak Metod Referentne vrednosti
BAKAR u 24h urinu 24h urin ETAAS (elektrotermalna atomska apsorpciona spektrofotometrija) 0.00 - 50.00 ug/24h
BAKAR u 24-h urinu 24h urin ETAAS (elektrotermalna atomska apsorpciona spektrofotometrija) 0.16 - 0.94 umol/24h
VOLUMEN 24h URINA (dU) 24h urin / 0.00 - 0.00 mL
Klinicki znacaj:
▲Wilson-ova bolest, Menkes-ova bolest, opstruktivna bilijarna bolest
( primarna bilijarna ciroza, primarni sklerozirajući holangitis ), nefrotski sindrom, terapija estrogenima; kako je ceruloplazmin reaktant akutne faze bakar u urinu je povišen tokom akutne inflamacije
Uzorak:
dU, U
Metoda:
ASPFT
Stabilnost:
2-8˚C 24h
-20˚ 15 dana
Minimalna zapremina uzorka:
10 mL
Obrtno vreme:
do 10 dana
Cena: 2.640,00 din.