MIOGLOBIN

Hemijski parametar Uzorak Metod Referentne vrednosti
MIOGLOBIN Serum CLIA (Hemiluminiscenca) 0.00 - 0.00 ng/mL
Klinicki znacaj:
▲akutno oštećenje mišića bilo kog uzroka(mišićna trauma, reanimacija, miopatija, akutni infarkt miokarda, šok, renalna insuficijencija zbog smanjene eliminacije)
Uzorak:
S
Metoda:
CLIA
Stabilnost:
20-25˚C 2 dana
2-8˚C 7 dana
-20˚C 3 meseca
Minimalna zapremina uzorka:
0.5mL
Obrtno vreme:
1 dan
Cena: 1.430,00 din.