hs TROPONIN I

Klinicki znacaj:
Kardijačni biomarker koji se koristi u hitnim stanjima kao pomoć u potvrdi ili isključivanju akutnog infarkta miokarda, kao i za procenu rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti kod naizgled zdravih osoba.
Nivo hs Troponina I je specifičan za svakog pojedinca i samim tim predstavlja pouzdan parametar za procenu rizika kod naizgled zdravih osoba. Poznavanje stepena rizika pomaže da se propišu i primene mere koje će doprineti prevenciji budućih kardiovaskularnih događaja. Studije su pokazale da primena statina kod pacijenata sa visokim rizikom za nastanak kardiovaskularnih bolesti dovodi do smanjenja nivoa hs Troponina I a time i do smanjenja rizika
Uzorak:
S, eP
Metoda:
CMIA
Stabilnost:
15-30˚C 8h
2-8˚C 24h
Minimalna zapremina uzorka:
0,5 mL
Obrtno vreme:
2h
Cena: 1.450,00 din.