BNP (B. NATRIURETIČKI PEPTID)

Klinicki znacaj:
▲kongestivna srčana insuficijencija, hipertrofija leve komore, akutni infarkt miokarda, atrijalna fibrilacija, kardijačna amiloidoza, esencijalna hipertenzija
Uzorak:
eP
Metoda:
CMIA
Stabilnost:
2-8˚C 24h
-20˚C 9 meseci
Minimalna zapremina uzorka:
0.5mL
Obrtno vreme:
3h
Cena: 2.900,00 din.