BNP (B. NATRIURETIČKI PEPTID)

Hemijski parametar Uzorak Metod Referentne vrednosti
BNP (B. NATRIURETIČKI PEPTID) EDTA plazma CMIA (Hemiluminiscentno imunoodređivanje na mikročesticama) 0.00 - 100.00 ng/L
Klinicki znacaj:
▲kongestivna srčana insuficijencija, hipertrofija leve komore, akutni infarkt miokarda, atrijalna fibrilacija, kardijačna amiloidoza, esencijalna hipertenzija
Uzorak:
eP
Metoda:
CMIA
Stabilnost:
2-8˚C 24h
-20˚C 9 meseci
Minimalna zapremina uzorka:
0.5mL
Obrtno vreme:
3h
Cena: 2.500,00 din.