LEUKOCITARNA FORMULA

Hemijski parametar Uzorak Metod Referentne vrednosti
NEUTROFILNI granulociti EDTA krv EB (Elektronski brojač) 0.00 - 0.00 %
LIMFOCITI EDTA krv EB (Elektronski brojač) 0.00 - 0.00 %
MONOCITI EDTA krv EB (Elektronski brojač) 1.00 - 12.70 %
BAZOFILNI-granulociti EDTA krv EB (Elektronski brojač) 0.00 - 2.50 %
EOZINOFILNI granulociti EDTA krv EB (Elektronski brojač) 0.00 - 5.00 %
Cena: 200,00 din.