EOZINOFILI U NOSU

Hemijski parametar Uzorak Metod Referentne vrednosti
EOZINOFILI U NOSU-D Bris MS (Mikroskopski) 0.00 - 10.00 %
EOZINOFILI U NOSU-L Bris MS (Mikroskopski) 0.00 - 10.00 %
Cena: 550,00 din.