B limfociti/CD19 B limfociti

Hemijski parametar Uzorak Metod Referentne vrednosti
B-limfociti ( CD19+ ) EDTA krv / 80.00 - 620.00 broj/uL
B-limfociti ( CD19+ ) EDTA krv / 5.00 - 22.00 %
Limfociti - ukupno EDTA krv / 1 000.00 - 5 000.00 broj/uL
Cena: 4.400,00 din.