Rh ANTITELA

Hemijski parametar Uzorak Metod Referentne vrednosti
Antitela u serumu Serum / /
Indirektni Coombs-ov test Serum / /
Scrining antitela Serum / /
Klinicki znacaj:
Monitoring Rh negativnih trudnica.
Uzorak:
S
Metoda:
MIKRO-GEL tehnika
Stabilnost:
2-8 °C 3 nedelje
Minimalna zapremina uzorka:
0.5mL
Obrtno vreme:
1 dan, sem nedeljom
Cena: 1.500,00 din.