PROTROMBINSKO VREME

Hemijski parametar Uzorak Metod Referentne vrednosti
PT QUICK Citratna plazma - KO KGM (Koagulometrija) 64.00 - 0.00 %
Vreme uzimanja poslednje doze leka / /
PROTROMBINSKO VREME Citratna plazma - KO / 0.90 - 1.30 INR
Klinicki znacaj:
Monitoring oralne antikoagulantne terapije ( izražen kao INR ).
Skrinig test za detekciju deficijencije jednog ili fiše faktora koagulacije: I, II, V, VII, X ( urođene ili stečene deficijencije, bolesti jetre, deficit vitamina K, prisustvo specifičnih inhibitora faktora koagulacije )
Uzorak:
cP
Metoda:
KGM
Stabilnost:
15-25˚C 24h
4-8°C 24h
-20˚C 2 nedelje (odvojena plazma)
Minimalna zapremina uzorka:
0.5mL
Obrtno vreme:
30 min
Cena: 310,00 din.