PROTROMBINSKO VREME

Klinicki znacaj:
Monitoring oralne antikoagulantne terapije ( izražen kao INR ).
Skrinig test za detekciju deficijencije jednog ili fiše faktora koagulacije: I, II, V, VII, X ( urođene ili stečene deficijencije, bolesti jetre, deficit vitamina K, prisustvo specifičnih inhibitora faktora koagulacije )
Uzorak:
cP
Metoda:
KGM
Stabilnost:
15-25˚C 24h
4-8°C 24h
-20˚C 2 nedelje (odvojena plazma)
Minimalna zapremina uzorka:
0.5mL
Obrtno vreme:
30 min
Cena: 350,00 din.