KOAGULACIONI FAKTOR XIII

Klinicki znacaj:
Enzim krvnog koagulacionog sistema (stabilizacioni faktor fibrina) koji unakrsno vezuje fibrin
▼poremećaji koagulacije, spontani pobačaji, sterilitet kod muškaraca, krvarenja (meka tkiva, mozak...)
Uzorak:
cP
Metoda:
KGM
Stabilnost:
25˚C-4h
2-8˚C-/
-20˚C-1 mesec
Minimalna zapremina uzorka:
0.5 mL
Obrtno vreme:
Do 4 dana
Cena: 3.300,00 din.