KOAGULACIONI FAKTOR VIII

Hemijski parametar Uzorak Metod Referentne vrednosti
KOAGULACIONI FAKTOR VIII Citratna plazma - KO KGM (Koagulometrija) 50.00 - 175.00 %
Klinicki znacaj:
▼Hemofilija A – česta nasledna koagulopatija koja se javlja zbog nedostatka ili smanjene aktivnosti faktora VIII
Uzorak:
cP- na ledu
Metoda:
KGM
Stabilnost:
25ºC 4h
-20ºC 3meseca
Minimalna zapremina uzorka:
0,5mL
Obrtno vreme:
do 4 dana uto/pet
Cena: 2.750,00 din.