EUGLOBULINSKA FIBRINOLIZA

Hemijski parametar Uzorak Metod Referentne vrednosti
EUGLOBULINSKA FIBRINOLIZA Citratna plazma - KO / 0.00 - 0.00 h
Klinicki znacaj:
▼tromboembolijska stanja, infarkt miokarda, moždani infarkt
Uzorak:
cP
Metoda:
fibrinoliza
Stabilnost:
2-8ºC 1 dan

-dva puta centrifugirati na 1500 g minimalno 15 minuta
Minimalna zapremina uzorka:
ceo uzorak
Obrtno vreme:
1 dan radnim danima i subotom
Cena: 600,00 din.