ANTITROMBIN III

Hemijski parametar Uzorak Metod Referentne vrednosti
ANTITROMBIN III Citratna plazma - KO SPFT (Spektrofotometrijski) 80.00 - 120.00 %
Klinicki znacaj:
▼ tromboembolijske bolesti, potrošne koagulopatije, bolesti jetre
Uzorak:
cP
Metoda:
FTM
Stabilnost:
15-25ºC 1 dan
2-8ºC 5 dana
-20ºC 1 mesec
Minimalna zapremina uzorka:
0.5mL
Obrtno vreme:
4h
Cena: 2.140,00 din.