PANKREASNA AMILAZA

Hemijski parametar Uzorak Metod Referentne vrednosti
PANKREASNA AMILAZA Serum FTM (Fotometrija) 0.00 - 53.00 U/L
Klinicki znacaj:
▲ akutni pankreatitis ( porast 12 sati od početka bolesti, perzistira 3-4 dana; obično 4-6 puta veće vrednosti od gornje granice referentnih vrednosti )
Uzorak:
S, eP, hP
Metoda:
SPFT
Stabilnost:
2-8°C 30 dana
Minimalna zapremina uzorka:
0.2 mL
Obrtno vreme:
4h
Cena: 500,00 din.