ALFA AMILAZA ukupna

Klinicki znacaj:
▲akutni pankreatitis (porast 2-12 sati od pojave simptoma, maksimum za 12-72 sata, normalizacija za 3-4 dana); porast aktivnosti se reflektuje na urin; kod makroamilazemije rast aktivnosti u serumu ne prati rast aktivnosti u urinu;
u akutnoj fazi parotitisa, opstrukcije salivarnog dUktusa, ektopične trudnoće, intestinalne opstrukcije ili infarkcije
Uzorak:
S, hP i U (slučajan uzorak)
Metoda:
SPFT
Stabilnost:
20-25˚C
7 dana (S,HP)
2 dana (U)
2-8˚C
7 dana (S,HP)
10 dana (U)
-20˚C
1 god. (S,HP)
3 nedelje (U)
Minimalna zapremina uzorka:
0.5 mL
Obrtno vreme:
3h
Cena: 500,00 din.