SELEN

Klinicki znacaj:
Kofaktor potreban za aktivnost enzima glutation peroksidaze
▼gubitak aktivnosti ovog enzima, oštećenje ćelijske membrane i akumulacija slobodnih radikala;
Toksičnost- samo u slučaju akutnog predoziranja
Uzorak:
S
Metoda:
AAS
Stabilnost:
2-8 °C 14 dana
Minimalna zapremina uzorka:
1mL
Obrtno vreme:
15 dana
Cena: 3.100,00 din.