NATRIJUM

Klinicki znacaj:
▲hiperaldosteronizam, dijabetična ketoacidoza, Chushing-ov sindrom, dehidratacija, bolesti jetre I srca, trudnoća, opekotine, osmotska diureza; često udružena sa hiperkalcemijom I hipokalemijom
▼smanjen unos natrijuma, povećan gubitak preko digestivnog trakta, bubrega ili znojenjem, uzimanje diuretika, povraćanje, hipoaldosteronizam,
Uzorak:
S, hP, U, dU
Metoda:
ISE
Stabilnost:
20-25˚C
2 nedelje (S)
45 dana (U)
2-8˚C
2 nedelje (S)
45 dana (U)
-20˚C
1 god. (S,U)
Minimalna zapremina uzorka:
0.2mL
Obrtno vreme:
3h
Cena: 160,00 din.