HLORIDI

Klinicki znacaj:
▲dehidracija, renalna tubularna acidoza, akutna renalna insuficijencija, metabolička acidoza udružena sa prodUženim dijareama i gubitkom Na-bikarbonata, dijabetes insipidUs
▼hiperhidracija, hronična respiratorna acidoza, metabolička alkaloza, kongestivna srčana insuficijencija, kriza u Adisonovoj bolesti, prodUženo povraćanje, aldosteronizam
Uzorak:
S, U,dU
Metoda:
ISE
Stabilnost:
20-25˚C 7 dana (S,U)
2-8˚C 7 dana (S,U)
-20˚C 1 god. (S)
7 dana (U)
Minimalna zapremina uzorka:
0.2mL
Obrtno vreme:
3h
Cena: 160,00 din.