OGTT sa 75g GLUKOZE

Hemijski parametar Uzorak Metod Referentne vrednosti
GLUKOZA posle 120 min Serum SPFT (Spektrofotometrijski) 0.00 - 0.00 mmol/L
GLUKOZA posle 60 min Serum SPFT (Spektrofotometrijski) 0.00 - 0.00 mmol/L
GLUKOZA posle 30 min Serum SPFT (Spektrofotometrijski) 0.00 - 0.00 mmol/L
GLUKOZA pre optrecenja Serum SPFT (Spektrofotometrijski) 3.90 - 5.80 mmol/L
GLUKOZA posle 270 min Serum SPFT (Spektrofotometrijski) 0.00 - 0.00 mmol/L
GLUKOZA posle 210 min Serum SPFT (Spektrofotometrijski) 0.00 - 0.00 mmol/L
GLUKOZA posle 300 min Serum SPFT (Spektrofotometrijski) 0.00 - 0.00 mmol/L
GLUKOZA posle 240 min Serum SPFT (Spektrofotometrijski) 0.00 - 0.00 mmol/L
GLUKOZA posle 150 min Serum SPFT (Spektrofotometrijski) 0.00 - 0.00 mmol/L
GLUKOZA posle 90 min Serum SPFT (Spektrofotometrijski) 0.00 - 0.00 mmol/L
GLUKOZA posle 180 min Serum SPFT (Spektrofotometrijski) 0.00 - 0.00 mmol/L
Klinicki znacaj:
Diabetes mellitus, poremećena tolerancija
glukoze, procena insulinske rezistencije
ako se istovremeno određuju glukoza i insulin
Uzorak:
S ( 0 i 120 minut, ili po zahtevu lekara )
Metoda:
SPFT, CMIA (insulin)
Stabilnost:
Vidi:
glukoza i
insulin
Minimalna zapremina uzorka:
0,5 mL
Obrtno vreme:
1 dan
Cena: 1.070,00 din.