INSULINSKA AT

Insulinska antitela su IgG antitela usmerena na insulin. Detektuju se kod 90% dece sa dijabetes melitusom tip 1 čak i pre njihove 5. godine života. Ova antitela se detektuju kod 50-70% dece sa dijabetes melitusom tip 1, i kod 20-30% obolelih odraslih osoba. U određenim slučajevima mogu se stvarati i na egzogeni, terapijski insulin i tako izazvati insulinsku rezistenciju. Stoga ih treba redovno kontrolisati prilikom praćenja insulinske terapije.
Klinicki znacaj:
Povišene vrednosti se mogu javiti kod: pacijenata koji primaju terapijski insulin, dijabetes melitusa tip 1, predijabetesnih stanja.
Uzorak:
S, eP, hP, cP
Priprema pacijenta:
Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.
Metoda:
ELISA
Stabilnost:
2-8˚C 5 dana -20˚C 6 meseci
Minimalna zapremina uzorka:
0.5mL
Obrtno vreme:
1 dan (radnim danima i subotom)

Klinicki znacaj:
▲kod pacijenata koji primaju insulin - smanjeni efekti insulina, insulinska rezistencija, hipoglikemija izazvana visokim dozama insulina
Uzorak:
S, eP, hP, cP
Metoda:
ELISA
Stabilnost:
2-8˚C 5 dana
-20˚C 6 meseci
Minimalna zapremina uzorka:
0.5mL
Obrtno vreme:
1 dan radnim danima i subotom
Cena: 1.450,00 din.