ICA At

ICA antitela su antitela usmerena na antigene citoplazme ćelija pankreasa Langerhansovih ostrvaca koja stvaraju i sekretuju insulin. Predstavljaju marker autoimune destrukcije ćelija pankreasa. Mogu se detektovati u organizmu nekoliko godina pre nego što se razvije dijabetes. U trenutku dijagnoze dijabetes melitusa tip 1, prisutna su kod skoro 80 % pacijenata.
*Bitno je naglasiti da osobe kod kojih su ova antitela detektovana, ne moraju nužno imati dijabetes. Međutim, detekcija više od jednog antitela koji su povezani sa dijabetesom u kombinaciji sa povišenim vrednostima insulina i porodičnom anamnezom povećava šanse za razvoj ove bolesti.
Klinicki znacaj:
Povišena vrednost ICA antitela može ukazivati na pojavu dijabetes melitusa tipa 1, razvoj latentnog autoimunog dijabetesa kod odraslih - LADA ( latent autoimmune diabetes in adults), kao i na veliku verovatnoću za pojavu insulinske zavisnosti u narednih 5-6 godina
Uzorak:
S
Priprema pacijenta:
Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.
Metoda:
ELISA
Stabilnost:
2-8˚C 14 dana
Minimalna zapremina uzorka:
0.5mL
Obrtno vreme:
do 8 dana

Klinicki znacaj:
▲LADA ( latent autoimmune diabetes in adUlts ); velika verovatnoća za pojavu insulinske zavisnosti u narednih 5-6 godina
Uzorak:
S
Metoda:
ELISA
Stabilnost:
2-8˚C 14 dana
Minimalna zapremina uzorka:
0.5mL
Cena: 3.950,00 din.