IA2 At (Tyrozin phosphat)

Anti-IA2 antitela predstavljaju cirkulišuća antitela usmerena protiv tirozin fosfataze, enzima koji ima bitnu ulogu u metabolizmu ugljenih hidrata. U trenutku dijagnoze dijabetes melitusa tip 1, prisutna su kod skoro 70% pacijenata. Njihovo detektovanje u organizmu omogućava rani dokaz autoimune aktivnosti bolesti. Iz tog razloga određivanje ovih antitela može biti korisno u predviđanju, dijagnozi i lečenju pacijenata sa dijabetes melitusom tip 1.
*Bitno je naglasiti da osobe kod kojih su ova antitela detektovana, ne moraju nužno imati dijabetes. Međutim, detekcija više od jednog antitela koji su povezani sa dijabetesom u kombinaciji sa povišenim vrednostima insulina i porodičnom anamnezom povećava šanse za razvoj ove bolesti.
Klinicki znacaj:
Povišena vrednost IA2 antitela može ukazivati na prisustvo dijabetes melitusa tip 1, kao i na visok rizik za razvoj ove bolesti.
Uzorak:
S , eP
Priprema pacijenta:
Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.
Metoda:
ELISA
Stabilnost:
2-8˚C 14 dana
-20˚C duži period
Minimalna zapremina uzorka:
0.5mL
Obrtno vreme:
do 8 dana

Klinicki znacaj:
▲dijagnoza tip 1 dijabetesa, visok rizik za razvoj dijabetesa, potreba za insulinskom terapijom
Uzorak:
S , eP
Metoda:
ELISA
Stabilnost:
2-8˚C 14 dana
-20˚C duži period
Minimalna zapremina uzorka:
0.5mL
Obrtno vreme:
do 8 dana P: sreda 20h R: čet 18h
Cena: 2.400,00 din.