HUMANI INSULIN IgE At

Kod pacijenata sa dijabetes melitusom pacijenti ne mogu da proizvode insulin, ili je njegovo iskorišćavanje u organizmu neefikasno. Osobe sa dijabetes melitusom tip 1 zahtevaju upotrebu insulina, dok osobe sa dijabetes melitusom tip 2 mogu da se leče ili oralnim antidijabeticima, ali takođe i insulinom. Tokom upotrebe humanog insulina u terapiji, sam molekuli insulina, kao i konzervansi i aminokiseline dodati insulinu, mogu izazivati neželjenu alergijsku reakciju. Organizam posmatra takve supstance kao toksične i proizvodi IgE antitela na te kontaminante. Antitela izazivaju oslobađanje histamina, što dalje izaziva simptome alergijske reakcije. Simptomi mogu biti: iritacija ili otok u blizini mesta ubrizgavanja, osip po celom telu, kratak dah, ali i anafilaktički šok, koji može biti opasan po život.
Slučajevi alergije na humani insulin nisu česti, ali lečenje dijabetesa je komplikovanije kod osobe koje imaju ovakvu vrstu alergija.
Klinicki znacaj:
Povišena vrednost IgE antitela na humani insulin ukazuje na postojanje alergije na humani insulin.
Uzorak:
S, eP, hP, cP
Priprema pacijenta:
Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.
Metoda:
ELISA
Stabilnost:
2-8˚C 14 dana
Minimalna zapremina uzorka:
0.5mL
Obrtno vreme:
do 15 dana

Klinicki znacaj:
▲moguća IgE posredovana alergijska reakcija na insulin
Uzorak:
S, eP, hP, cP
Metoda:
ELISA
Stabilnost:
2-8˚C 14 dana
Minimalna zapremina uzorka:
0.5mL
Obrtno vreme:
do 15 dana
Cena: 1.950,00 din.