HbA1c

HbA1C ili glikozilirani hemoglobin je bitan test koji se određuje u cilju dugoročne kontrole nivoa glukoze u krvi kod dijabetičara. Nastaje vezivanjem glukoze za hemoglobin u eritrocitima. HbA1C pokazuje prosečan nivo glukoze u krvi za poslednja 2 do 3 meseca odnosno njenu koncentraciju u eritrocitima, čiji je vek 120 dana. Ovaj test je dobar parametar koji se koristi u kontroli dijabetesa, jer njegove vrednosti mogu da ukažu lekaru na to da li je potrebno korigovati terapiju. Preporuka za sve dijabetičare je kontrola nivoa HbA1C u krvi najmanje dva puta godišnje, ili optimalno na svaka 3 meseca, sve dok se vrednost glukoze u krvi ne stabilizuje.
Klinicki znacaj:
Povišena vrednost HbA1C ukazuje na postojanje dijabetes melitusa, kao i na loše kontrolisanje ove bolesti.
Uzorak:
eK
Priprema pacijenta:
Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju.
Metoda:
IT
Stabilnost:
2-8˚C 2 nedelje -20˚C 2 nedelje
Minimalna zapremina uzorka:
0.2mL
Obrtno vreme:
3h

Klinicki znacaj:
▲dugoročna kontrola nivoa glukoze u krvi kod dijabetičara
Uzorak:
eK
Metoda:
IT
Stabilnost:
2-8˚C 2 nedelje
-20˚C 2 nedelje
Minimalna zapremina uzorka:
0.2mL
Obrtno vreme:
3h
Cena: 990,00 din.