GLUKOZA

Kako su bolesti vezane za poremećaje u metabolizmu ugljenih hidrata česte, određivanje koncentracije glukoze je jedna od najčešćih analiza u biohemijskim laboratorijama. Važan je parametar u dijagnozi dijabetes melitusa, kao i kod praćenja terapije ove bolesti.
Klinički značaj:
Povišena vrednost glukoze (hiperglikemija) se može javiti kod pomeutog dijabetes melitusa, ali i kod hipertireoidizma, hiperfunkcije kore nadbubrežne žlezde, karcinoma pankreasa...
Snižena vrednost glukoze (hipoglikemija) se javlja kod gladovanja, u toku trudnoće, kod bolesti pankreasa, hipotireoze, upotrebe lekova (insulin, oralni antidijabetici).
Uzorak:
S, eP , hP, oP, fP, dU (5 mL glac. Sirćetne kis.), L
Priprema pacijenta:
Ukoliko nije zahtevano drugačije, krv vaditi ujutru (nakon 8h gladovanja).
Metoda:
SPFT
Stabilnost:
20-25˚C 2 dana (S,P) 2h (U), 3 dana (L) 2-8˚C 7 dana (S,P) 2h (U), 1 mesec (L) -20˚C 1 dan (S,P) 2 dana (U)
Minimalna zapremina uzorka:
0.2mL
Obrtno vreme:
3h

Klinicki znacaj:
▲dijabetes,
hipertireoidizam, hiperfunkcija kore nadbubrežne žlezde, karcinom pankreasa
▼idiopatska hipoglikemija, terapija insulinom, bolesti jetre
Uzorak:
S, eP , hP, oP, fP, dU (5 mL glac. Sirćetne kis.), L
Metoda:
SPFT
Stabilnost:
20-25˚C
2 dana (S,P)
2h (U),
3 dana (L)
2-8˚C
7 dana (S,P)
2h (U),
1 mesec (L)
-20˚C
1 dan (S,P)
2 dana (U)
Minimalna zapremina uzorka:
0.2mL
Obrtno vreme:
3h
Cena: 120,00 din.