GAD ANTITELA

Klinicki znacaj:
▲dijabetični pacijenti sa poliendokrinim poremećajima; serološki marker predispozicije za nastanak tip 1 dijabetesa; autoimuni neurološki poremećaji
Uzorak:
S, eP
Metoda:
ELISA
Stabilnost:
2-8˚C 14 dana
-20˚C 1 mesec
Minimalna zapremina uzorka:
0.5mL
Obrtno vreme:
do 8 dana sre P/R 07/18
Cena: 2.200,00 din.