GAD ANTITELA

Klinicki znacaj:
▲dijabetični pacijenti sa poliendokrinim poremećajima; serološki marker predispozicije za nastanak tip 1 dijabetesa; autoimuni neurološki poremećaji
Uzorak:
S, eP
Metoda:
ELISA
Stabilnost:
2-8˚C 14 dana
Minimalna zapremina uzorka:
0.1ml
Obrtno vreme:
do 8 dana P/R Sreda 8/18
Cena: 2.000,00 din.