C-PEPTID

C-peptid je peptid koji se sastoji od 31 aminokiseline. Oslobađa se iz β-ćelija Langerhansovih ostrvaca pankreasa tokom sinteze insulina iz proinsulina. C-peptid i insulin se iz pankreasa oslobađaju istovremeno, u približno jednakim količinama. Negovo određivanje se može koristiti za merenje nivoa insulina jer se u organizmu zadržava duže od insulina. Njegov poluživot je 3-4 puta duži od poluživota insulina.
C-peptid se ne koristi u dijagnostici dijabetes melitusa, već kao pomoć u diferencijaciji dijabetes melitusa tipa 1 od dijabetes melitusa tipa 2, ali i kod praćenja efikasnosti terapije.
Klinički značaj:
Snižene vrednosti se javljaju kod: dijabetes melitusa tipa 1, Adisonove bolesti, hipoglikemije, gladovanja.
Povišene vrednosti se javljaju kod: dijabetes melitusa tipa 2, insulinske rezistencije, Kušingovog sindroma, insulinoma, gojaznosti.
Uzorak:
S, hP, dU
Priprema pacijenta:
Krv za određivanje koncentracije C-peptida vaditi ujutru (nakon 8h gladovanja). Ukoliko je uzorak 24h urin, ispoštovati pravila za sakupljanje urina.
Metoda:
CMIA
Stabilnost:
-20˚C 7 dana (S, hP) -20˚C 30 dana (U)
Minimalna zapremina uzorka:
0.5mL
Obrtno vreme:
4h.

Klinicki znacaj:
▼ smanjena sekrecija insulina (insulin zavisni diabetes)
Uzorak:
S, hP (posle noćnog gladovanja),dU
Metoda:
CLIA
Stabilnost:
-20˚C 7 dana (S, hP)
-20˚C 30 dana (U)
Minimalna zapremina uzorka:
0.5mL
Obrtno vreme:
4h
Cena: 1.200,00 din.