PIRUVAT

Klinicki znacaj:
Određivanje piruvata i laktata u istom uzorku, u kome je povećan nivo laktata, je od značaja kod ispitivanja urođenih grešaka metabolizma u mitohondrijama.
Nizak odnos laktat-piruvat ukazuje na poremećaj metabolizma piruvata, kao što je nedostatak aktivnosti enzimskog kompleksa piruvat-dehidrogenaze.
Povišen odnos ukazuje na poremećaj na nivou ciklusa limunske kiseline ili komponenata ćelijskog disanja u mitohondrijama ili na nedostatak piruvat-karboksilaze.
Uzorak:
fP
Metoda:
ENZIMSKA
Stabilnost:
-20ºC 2nedelje
Minimalna zapremina uzorka:
1 mL
Obrtno vreme:
15 dana
Cena: 1.950,00 din.