LAKTAT

Klinicki znacaj:
Kod ispitivanja urođenih grešaka metabolizma
u mitohondrijama. Nizak odnos
laktat-piruvat ukazuje na poremećaj metabolizma
piruvata, kao što je nedostatak
aktivnosti enzimskog kompleksa
piruvat-dehidrogenaze.
Povišen odnos ukazuje na poremećaj na
nivou ciklusa limunske kiseline ili komponenata
ćelijskog disanja u mitohondrijama
ili na nedostatak piruvat-karboksilaze.
Uzorak:
fP
Metoda:
ENZ
Stabilnost:
2-8˚C 14 dana, plazmu odvojiti u roku od 15 minuta
Minimalna zapremina uzorka:
0,5 mL
Obrtno vreme:
1 dan
Cena: 1.900,00 din.