LAKTAT

Laktati (pravilno: mlečna kiselina) je produkt glikogen-mlečna kiselina anaerobnog mehanizma nastanka energije. Kod netreniranih osoba nakupljanje laktata se oseti kao bol u mišićima koji se pojavljuje u roku 24h nakon težeg napora.

Laktati tj. mlečna kiselina brzo prouzrokuju umor. Ukoliko bi koristili isključivo anaerobni mehanizam, organizam bi mogao izdržati samo 60 do 90 sekundi rada. Kratkotarajni kapacitet glikogen-mlečna k. mehanizma nam govori da ne vredi danas pogrešno ali rašireno mišljenje da je anaerobni mehanizam primarni mehanizam u mnogim sportovima. Samo retki i kratkotrajno intenzivni sportovi se mogu osloniti primarno na glikogen-mlečnu kiselinu, poput sprinta ili dizanja tegova(iako to ne znači da se i u tim sportovima sme zanemariti aerobni trening). Ostali sportovi u principu bi trebali koristiti anaerobni mehanizam kao nadogradnju aerobnog treninga u trenucima kada je potreban kratki intenzivni napor. 

Klinicki znacaj:
Kod ispitivanja urođenih grešaka metabolizma
u mitohondrijama. Nizak odnos
laktat-piruvat ukazuje na poremećaj metabolizma
piruvata, kao što je nedostatak
aktivnosti enzimskog kompleksa
piruvat-dehidrogenaze.
Povišen odnos ukazuje na poremećaj na
nivou ciklusa limunske kiseline ili komponenata
ćelijskog disanja u mitohondrijama
ili na nedostatak piruvat-karboksilaze.
Uzorak:
fP
Metoda:
ENZ
Stabilnost:
2-8˚C 14 dana, plazmu odvojiti u roku od 15 minuta
Minimalna zapremina uzorka:
0,5 mL
Obrtno vreme:
1 dan
Cena: 1.900,00 din.