ALKOHOL

Klinicki znacaj:
Detekcija etanola ( etil-alkohola ) u serumu ili urinu kao dokaz prethodne konzumacije; koncentracija u serumu korelira sa stePenom intoksikacije
Uzorak:
S, hP, cP, oP
Metoda:
SPFT
Stabilnost:
2-8˚C 5 dana
(dobro zatvorene ePruvete)
Minimalna zapremina uzorka:
0.2ml
Obrtno vreme:
3h
Cena: 1.200,00 din.