ALKOHOL

Hemijski parametar Uzorak Metod Referentne vrednosti
ALKOHOL u krvi Serum SPFT (Spektrofotometrijski) 0.00 - 0.00 ‰
Klinicki znacaj:
Detekcija etanola ( etil-alkohola ) u serumu ili urinu kao dokaz prethodne konzumacije; koncentracija u serumu korelira sa stePenom intoksikacije
Uzorak:
S, hP, cP, oP, U
Metoda:
SPFT
Stabilnost:
2-8˚C 5 dana
(dobro zatvorene ePruvete)
Minimalna zapremina uzorka:
0.5 mL NE OTVARATI PRIMARNU EPRUVETU
Obrtno vreme:
3h
Cena: 1.200,00 din.