ECHO VIRUS IgG At

ECHO VIRUS
Eho virus (Echo virus) pripada porodici Picornaviridae, a rodu Enterovirusa. Epidemiološki,
rasprostranjeni su širom sveta, a infekcije se najčešće javljaju u letnjim mesecima i početkom
jeseni. Enterovirusi, uključujući eho viruse, uglavnom pogađaju decu. U ostale faktore rizika
ubrajaju se i niži socioekonomski status, život u urbanim sredinama i prenatrpanim naseljima sa
loše održavanom higijenom. Infekcije eho virusom su obično asimptomatske, a najčešća
simptomatska manifestacija jeste nespecifično febrilno stanje sa osipom ili bez njega. Teške
bolesti su jako retke i većina pacijenata se potpuno oporavi. Eho virusi mogu izazvati serozni
meningitis, encefalitis, perikarditis, miokarditis, respiratorne infekcije, dijareju i osipnu groznicu.

Simptomi
Većina ljudi prolazi bez simptoma, a ako se pojave uglavnom su blagi i uključuju temperaturu,
mučninu i povraćanje, glavobolju, fotofobiju, bol u grlu itd. Generalno, simptomi se povlače za
7-14 dana.
Echo virusi izazivaju serozni meningitis koji obično nije životno-ugrožavajući. Simptomi kojise
javljaju su pospanost, mučnina i povraćanje, fotofobija, glavobolja, ukočenost u vratu i
temperatura nekada sa osipom. Jako retko se mogu javiti miokarditis i encefalitis.

Put prenosa
Primarno se prenose feko-oralnim putem preko kontaminirane hrane, vode, predmeta, prljavih
ruku, ali mogu i respiratornim putem odnosno preko kapljica izbačenih tokom kijanja ili
kašljanja zaražene osobe. Bliskim kontaktom sa zaraženom osobom takođe se može preneti virus
(grljenje, ljubljenje, deljenje pribora za jelo…).

Dijagnoza
Test za rutinsku dijagnostiku eho virusa jeste detekcija antitela. Prisustvo IgM antitela na eho
virus ukazuje na akutnu ili nedavnu infekciju, dok prisustvo IgG antitela na preležanu infekciju.
Akutna ili nedavna infekcija se može utvrditi i značajnim porastom IgG antitela na eho virus
između akutnih i rekonvalescentnih uzoraka uzetih u razmaku od 2 nedelje.
Lečenje
Trenutno ne postoje antivirusni lekovi za lečenje infekcije eho virusom ili preventivna vakcina.
Pacijente treba lečiti simptomatski, tj lekar će u skladu sa kliničkom slikom utvrditi
odgovarajuću terapiju. Standardne mere predrostrožnosti kao što su redovno pranje ruku,
pažljivo odlaganje potencijalno infektivnih fekalija i respiratornih sekreta, trebalo bi redovno
sprovoditi.

Klinicki znacaj:
▲serozni meningitis, egzantem, konjuktivitis
Uzorak:
S, eP, hP, cP
Metoda:
ELISA
Stabilnost:
2-8˚C 7 dana
-20˚C duži period
Minimalna zapremina uzorka:
0.5mL
Obrtno vreme:
do 4 dana pon i čet P/R 18/22
Cena: 1.550,00 din.