STRONGYLOIDES STERCORALIS IgG At

Klinicki znacaj:
Crevni helmint; kožni ili gastrointestinalni simptomi; 60% pacijenata ima samo eozinofiliju
Infekcija može da perzistira godinama
Uzorak:
S
Metoda:
ELISA
Stabilnost:
2-8˚C mesec dana
-20˚C mesec dana
Minimalna zapremina uzorka:
1 mL
Obrtno vreme:
15 dana
Cena: 4.400,00 din.