KOPRIVA W20

Hemijski parametar Uzorak Metod Referentne vrednosti
KOPRIVA W20 Serum ECLIA (Elektro-hemiluminiscenca) 0.00 - 0.00 kU/L
Cena: 1.760,00 din.