TRIPTAZA

Klinicki znacaj:
▲anafilaktična reakcija (15 minuta do 3 sata posle anafilaktičke reakcije) ili kontakt sa alergenom, mastocitoza
Uzorak:
S
Metoda:
EIA
Stabilnost:
2-8˚C 3 dana
-20˚C 14 dana
Minimalna zapremina uzorka:
1 mL
Obrtno vreme:
15 dana
Cena: 3.800,00 din.