INHALACIONI ALERGENI 20

Hemijski parametar Uzorak Metod Referentne vrednosti
W6 CRNI DIVLJI PELEN ( Mugwort ) Serum IB (Imuno Blot) 0.00 - 0.00 kU/L
T4 LESKA-polen ( Hazel ) Serum IB (Imuno Blot) 0.00 - 0.00 kU/L
CCD marker Serum IB (Imuno Blot) 0.00 - 0.00 kU/L
T3 BREZA ( Birch ) Serum IB (Imuno Blot) 0.00 - 0.00 kU/L
M6 BUĐ ( Alternaria alternata ) Serum IB (Imuno Blot) 0.00 - 0.00 kU/L
T2 JOVA ( Alder ) Serum IB (Imuno Blot) 0.00 - 0.00 kU/L
M3 BUĐ ( Aspergillus fumigatus ) Serum IB (Imuno Blot) 0.00 - 0.00 kU/L
G12 RAŽ ( Rye ) Serum IB (Imuno Blot) 0.00 - 0.00 kU/L
M2 PLESAN ( Cladosporium herb. ) Serum IB (Imuno Blot) 0.00 - 0.00 kU/L
G6 MAČJI REPAK ( Timothy gr. ) Serum IB (Imuno Blot) 0.00 - 0.00 kU/L
M1 BUĐ ( Penicillium notatum ) Serum IB (Imuno Blot) 0.00 - 0.00 kU/L
E84 HRČAK ( Hamster ) Serum IB (Imuno Blot) 0.00 - 0.00 kU/L
E82 ZEC ( Rabbit ) Serum IB (Imuno Blot) 0.00 - 0.00 kU/L
E6 ZAMORAC ( Guinea pig ) Serum IB (Imuno Blot) 0.00 - 0.00 kU/L
E3 KONJ ( Horse ) Serum IB (Imuno Blot) 0.00 - 0.00 kU/L
E2 PAS ( Dog ) Serum IB (Imuno Blot) 0.00 - 0.00 kU/L
E1 MAČKA ( Cat ) Serum IB (Imuno Blot) 0.00 - 0.00 kU/L
D2 GRINJE (Dermatophagoides far.) Serum IB (Imuno Blot) 0.00 - 0.00 kU/L
D1 GRINJE(Dermatophagoides pter.) Serum IB (Imuno Blot) 0.00 - 0.00 kU/L
W9 BOKVICA ( Eng. plantain ) Serum IB (Imuno Blot) 0.00 - 0.00 kU/L
W8 MASLAČAK ( Dandelion ) Serum IB (Imuno Blot) 0.00 - 0.00 kU/L
Klinicki znacaj:
Pokazatelj imunog odgovora na alergene što može biti povezano sa alergijskom bolešću.
Detekcija specifičnih IgE At u serumu
( klasa I i viša ) ukazuje na povećanu verovatnoću za postojanje alergijske bolesti i definiše alergene koji mogu biti odgovorni za pojavu kliničkih znakova i simptoma.
Uzorak:
S, eP, hP, cP
Metoda:
IB
Stabilnost:
2-8°C 14 dana
-20ºC 1 mesec
Minimalna zapremina uzorka:
1,5 mL
Obrtno vreme:
1 dan radnim danima
Cena: 5.300,00 din.