INHALACIONI ALERG MEDITERANSKI TIP

Hemijski parametar Uzorak Metod Referentne vrednosti
KALINA T210 (Ling. vulgare) Serum IB (Imuno Blot) 0.00 - 0.00 kU/L
ČEMPRES T23 (Cypress) Serum IB (Imuno Blot) 0.00 - 0.00 kU/L
PLATAN T11 ( Platanus ) Serum IB (Imuno Blot) 0.00 - 0.00 kU/L
MASLINA T9 (Olive) Serum IB (Imuno Blot) 0.00 - 0.00 kU/L
KONJ E3 (Horse dander) Serum IB (Imuno Blot) 0.00 - 0.00 kU/L
CCD marker Serum IB (Imuno Blot) 0.00 - 0.00 kU/L
E2 PAS ( Dog dander ) Serum IB (Imuno Blot) 0.00 - 0.00 kU/L
W6 CRNI DIVLJI PELIN ( Mugwort ) Serum IB (Imuno Blot) 0.00 - 0.00 kU/L
BOKVICA W9 ( Plantain ) Serum IB (Imuno Blot) 0.00 - 0.00 kU/L
E1 MAČJA DLAKA ( Cat dander ) Serum IB (Imuno Blot) 0.00 - 0.00 kU/L
LESKA T4 (Hazel) Serum IB (Imuno Blot) 0.00 - 0.00 kU/L
M6 BUĐ ( Alternaria alternata ) Serum IB (Imuno Blot) 0.00 - 0.00 kU/L
ZUBAČA G2 (Bermuda grass) Serum IB (Imuno Blot) 0.00 - 0.00 kU/L
M2 PLESAN ( Cladosporium herb. ) Serum IB (Imuno Blot) 0.00 - 0.00 kU/L
G6 MAČJI REPAK ( Timothy gr. ) Serum IB (Imuno Blot) 0.00 - 0.00 kU/L
D1 GRINJE ( Dermatofagoides pter. ) Serum IB (Imuno Blot) 0.00 - 0.00 kU/L
T3 BREZA ( Birch ) Serum IB (Imuno Blot) 0.00 - 0.00 kU/L
W1 AMBROSIA ELATIOR Serum IB (Imuno Blot) 0.00 - 0.00 kU/L
ACARUS SIRO D70 ( grinja brašna ) Serum IB (Imuno Blot) 0.00 - 0.00 kU/L
D2 GRINJE ( Dermatofagoides far. ) Serum IB (Imuno Blot) 0.00 - 0.00 kU/L
W19 GORNJAČINA ( Parietaria officinalis ) Serum IB (Imuno Blot) 0.00 - 0.00 kU/L
Klinicki znacaj:
Indikacija imunog odgovora na alergene što može biti povezano sa alergijskom bolešću. Detekcija specifičnih IgE antitela u serumu
( klasa I i viša ) ukazuje na povećanu verovatnoću za postojanje alergijske bolesti i definiše alergene koji mogu biti odgovorni za pojavu kliničkih znakova i simptoma.
Uzorak:
S, eP, hP, cP
Metoda:
IB
Stabilnost:
2-8˚C 14 dana
-20˚C dUži period
Minimalna zapremina uzorka:
1.5mL
Obrtno vreme:
Do2 dana
Cena: 5.830,00 din.