QF PCR NUMERIČKE ABERACIJE HROMOZOMA u amn. tečnosti, fetalnoj krvi ili hor. čupicama

Klinicki znacaj:
Dijagnostički metod za utvrđivanje najčešćih numeričkih hromozomskih anomalija ( aneuploidija ) hromozoma 13,18, 21 i polnih hromozoma.
Radi se prenatalno, iz amnionske tečnosti, fetalne krvi (krvi pupčanika ), horionskih čupica ili abortnog materijala
Uzorak:
AMF, fetalna krv, horionske čupice, abortni materijal UVEK DOSTAVITI I UZORAK MAJKE (bris sluzokože usne duplje ili 1mL periferne krvi u citratu ili EDTA)
Metoda:
QF PCR
Stabilnost:
amnionska tečnost-uzorak u špricu, bez dodataka; odvojiti 5 mL u sterilnu epruvetu, čuvati na sobnoj temperaturi ( 250C, može i do 370C ) 1 dan (maksimalno 2 dana); horionske čupice – uzorak u čašici u fiziološkom rastvoru (20-30 mg); stabilno na sobnoj temperaturi do 2 dana; fetalna krv iz pupčanika (EDTA) – uzorak se uzima sa EDTA (3-5ml) kao antikoagulansom, čuvati u na sobnoj temperaturi do 1 dana, a za 2 i više dana neophodno je zamrznuti uzorak
abortni materijal –deo horiona (idealno bez heparina) u sterilnoj čašici sa 10 mL sterilnog fiziološkog rastvora dostaviti u laboratoriju za PCR, čuvati u frižideru (+40C ) 1 dan (maksimalno 2 dana).
Obrtno vreme:
Do 3 dana
Cena: 14.900,00 din.