VARICELLA ZOSTER VIR PCR (VZV)

Klinicki znacaj:
Varičela ovčije boginje prenatalna i neonatalna varičela zoster različitih lokacija
Uzorak:
eK, cK, bris vezikule, aspirat vezikule, BAL, AMF, bioptat
Metoda:
PCR
Stabilnost:
0,5mL likvora
2 mL krvi
Obrtno vreme:
10 dana
Cena: 8.250,00 din.