M.TUBERCULOSIS u sputumu PCR

Hemijski parametar Uzorak Metod Referentne vrednosti
M.TUBERCULOSIS u sputumu PCR Sputum PCR (Lančana reakcija polimeraze) /
Cena: 6.600,00 din.