M.TUBERCULOSIS u likvoru PCR

Hemijski parametar Uzorak Metod Referentne vrednosti
M.TUBERCULOSIS u likvoru PCR Likvor PCR (Lančana reakcija polimeraze) /
Cena: 6.600,00 din.