MORBILLI VIRUS PCR

Klinicki znacaj:
Detekcija genoma virusa morbila
PRE UZORKOVANJA PACIJENT MORA BITI OBAVEŠTEN DA SVAKI UZORAK, SA LIČNIM PODACIMA, MORA BITI PRIJAVLJEN NADLEŽNOJ INSTITUCIJI, ZA ŠTA NIJE POTREBNA NJEGOVA IZRIČITA SAGLASNOST
Uzorak:
bris nosa + bris ždrela (preporuka je da budu uzeti u periodu od izbijanja ospe do 4 dana nakon toga )
Metoda:
PCR
Stabilnost:
2-8˚C 36 sati
Minimalna zapremina uzorka:
oba uzorka zajedno uronjena u posebnu transportnu podlogu ( dobija se na zahtev u laboratoriji )
Obrtno vreme:
Do 5 dana
Cena: 6.710,00 din.