CYTOMEGALOVIRUS PCR kvalitativni (CMV)

Klinicki znacaj:
Infekcija ploda, infektivna mononukleoza,encefalitis, posttransfuziona i posttranplacentna
Uzorak:
Cervikalni bris, krv,likvor uzorci biopsije
Metoda:
PCR
Stabilnost:
Krv i likvor do 24 h na ledu. Bris u transportnoj podlozi do 7 dana na ledu
Minimalna zapremina uzorka:
2mL krvi 10 mL urina
Obrtno vreme:
do 5 radnih dana
Cena: 6.050,00 din.