Clostridium diff A/B PCR u fecesu kvalitativni

Klinicki znacaj:
Pseudomembranozni kolitis, dijarea udružena sa infekcijom Clostridium-om
Uzorak:
F
Metoda:
PCR
Stabilnost:
2-8ºC do 6 sati
Minimalna zapremina uzorka:
ceo uzorak
Obrtno vreme:
1-2 radna dana (uzorci koji stignu do 11:30 u PCR laboratoriju – istog dana)
Cena: 4.500,00 din.